Maths Quiz

Keluar

Soalan 1 of 1

  Waktu Kiri


0
380403
0
15
block

The value 24 is the same as all of the following except

Pilih Jawapan yang Betul  

(0/0)












380404
0
15
none