Mathematics Quiz

Keluar

Soalan 1 of 1

  Waktu Kiri


0
515425
0
60
block

What is the value of α (α ≠ 0)for which x2 – 5x + a and x2 – 7x + 2a have a common factor?

Pilih Jawapan yang Betul  

(0/0)