Haber indicative

Keluar

Soalan 1 of 1

  Waktu Kiri


0
518893
0
10
block

Tekan kad untuk membukanya.

I have

yo he

Adakah anda betul?