GRAMMAR

Keluar

Soalan 1 of 1

  Waktu Kiri


0
573457
0
60
block

I ate ____________ apple just now.

Pilih Jawapan yang Betul  

(0/0)


573458
0
60
none
573459
0
60
none
573460
0
60
none
573461
0
60
none
573462
0
60
none
573463
0
60
none
573465
0
60
none
573466
0
1200
none
573467
0
1200
none