ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Keluar

Soalan 1 of 1

  Waktu Kiri


0
10590
0
120
block

Για καθε κενό βάλτε μια λέξη

Isi tempat kosong  

(0/0)1) Στην εξίσωση 2x+3=x-1, εκατέρωθεν το συμβόλου "=" έχουμε τα δυο ....

αριστερά απο το ίσο έχουμε το μέλος που λέγεται ....

και δεξιά το αντίστοιχο που λέγεται ....

2) Σε μια εξίσωση όταν έχουμε την παράσταση -4x το σύμβολο x λέγεται ....

και ο αριθμός -4 που πολλαπλασιάζεται με το x είναι ο....