Chapter 4 Vocab

Keluar

Soalan 1 of 1

  Waktu Kiri


0
276197
0
90
block

Tekan kad untuk membukanya.

privacy

free from unwanted intrusion; seclusion

Adakah anda betul?

276198
0
90
none
276199
0
90
none
276200
0
90
none
276201
0
90
none
276202
0
90
none
276203
0
120
none
276781
0
90
none
276782
0
90
none
276783
0
90
none
276785
0
90
none
276786
0
90
none
276787
0
90
none
276788
0
90
none
276789
0
90
none