BCS MCQ : 02

Keluar

Soalan 1 of 1

  Waktu Kiri


0
566784
0
60
block

Tekan kad untuk membukanya.

You can go wherever you like. এই বাক্যে.........উল্লেখ আছে বলে এটি Adverbial Clause.

স্থান

Adakah anda betul?

566785
0
60
none
566786
0
60
none
566787
0
60
none
566788
0
60
none
566789
0
60
none
566790
0
60
none
566791
0
60
none
566792
0
60
none
566793
0
60
none
566794
0
60
none
566795
0
60
none
566796
0
60
none
566797
0
60
none
566798
0
60
none