การใช้เครื่องหมาย

Soalan 1 of 1

  Waktu Kiri


0
3123
0
120
block

เครื่องหมายยัติภังค์ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า

Pilih Jawapan yang Betul  

(0/0)
3124
0
120
none
3125
0
240
none