Teori Pärm 6

출구

의문 1 of 1

  남은 시간


0
91698
0
300
block

Waxaad ku waddaa meel baabuurta la dhigto ama baarkin weyn ah waxaadna rabtaa inaad kusii socotid tooska hore. Gaariga ka imaanaya dhinaca midig tartiib ayuu u socdaa. Maxaad samaynaysaa?

올바른 답변 선택  

(0/0)
91703
0
300
none
91728
0
300
none
91731
0
300
none
91736
0
300
none
91740
0
300
none
91745
0
300
none
91755
0
300
none
91772
0
300
none
91779
0
300
none
91783
0
300
none
91789
0
300
none
91558
0
300
none
91559
0
300
none
91815
0
300
none