1)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

출구

의문 1 of 1

  남은 시간



303310
0
120
block

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი მსჯელობაა სწორი?

올바른 답변 선택  

(0/0)
303314
0
120
none
303307
0
120
none
303317
0
120
none
303303
0
120
none
303315
0
120
none
303309
0
120
none
303302
0
120
none
303305
0
120
none
303300
0
120
none
303299
0
120
none
303301
0
120
none
303308
0
120
none
303304
0
120
none
303311
0
120
none