RMT pitanjaLab

출구

의문 1 of 1

  남은 시간


0 [{"id":29214,"quiz_id":"2628","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 13:31:46","updated_at":"2016-01-24 14:34:49","questionName":"1.\tKod Cisco rutera sa IOS-om, za omogu\u0107avanje pristupa privilegovanom modu kori\u0161\u0107enjem kriptovane \u0161ifre koristi se komanda (grupa komandi): Sve sa: ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":22,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29215,"quiz_id":"2628","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 13:33:30","updated_at":"2016-01-24 14:34:49","questionName":"Komadna flushdns slu\u017ei za: ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":23,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29206,"quiz_id":"2628","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 13:15:29","updated_at":"2016-01-24 14:34:49","questionName":"Na Cisco ruterima, za omogu\u0107avanje pristupa preko konzole upotrebom \u0161ifre koristi se grupa komandi:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":14,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29216,"quiz_id":"2628","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 13:34:25","updated_at":"2016-01-24 14:34:49","questionName":"header[9]=(byte)(Ssrc>>16)","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":24,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29210,"quiz_id":"2628","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 13:20:49","updated_at":"2016-01-24 14:34:49","questionName":"U IOS-u, za \u010duvanje trenutne konfiguracije Cisco rutera kao po\u010detne konfiguracije, koristi se komanda Odaberite jedan odgovor","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":18,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29205,"quiz_id":"2628","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 13:14:20","updated_at":"2016-01-24 14:34:49","questionName":"Kod HTTP-a, statusni kod 304 zna\u010di Odaberite jedan odgovor ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":13,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29211,"quiz_id":"2628","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 13:21:50","updated_at":"2016-01-24 14:34:49","questionName":"U Cisco IOS-u, da bismo videli klju\u010dne re\u010di ili argumente koje je mogu\u0107e dodati komandi show, izvr\u0161avamo komandu Odaberite jedan odgovor ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":19,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29208,"quiz_id":"2628","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 13:17:25","updated_at":"2016-01-24 14:34:49","questionName":"Da bismo videli sve rute koje se nalaze na odre\u0111enom Cisco ruteru, u operativnom sistemu izvr\u0161avamo komandu Odaberite jedan odgovor","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":16,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29213,"quiz_id":"2628","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 13:23:58","updated_at":"2016-01-24 14:34:49","questionName":"Veli\u010dina IPv4 headera: Odaberite jedan odgovor ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":21,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29204,"quiz_id":"2628","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 13:12:07","updated_at":"2016-01-24 14:34:49","questionName":"Mre\u017eni interfejs je: Odaberite jedan odgovor","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":12,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29209,"quiz_id":"2628","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 13:18:24","updated_at":"2016-01-24 14:34:49","questionName":"Koja klasa u programskom jeziku JAVA se koristi za slanje UDP paketa?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":17,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29212,"quiz_id":"2628","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 13:22:44","updated_at":"2016-01-24 14:34:49","questionName":"Base64 oblik karaktera je: Odaberite jedan odgovor ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":20,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29217,"quiz_id":"2628","answer_id":null,"answerType_id":"3","created_at":"2016-01-24 13:35:04","updated_at":"2016-01-24 14:34:49","questionName":"Komande po RTSP protokolou su:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":25,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29218,"quiz_id":"2628","answer_id":null,"answerType_id":"3","created_at":"2016-01-24 13:35:58","updated_at":"2016-01-24 14:34:49","questionName":"Navedite ta\u010dan redosled SMTP komandi:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":26,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29207,"quiz_id":"2628","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 13:16:21","updated_at":"2016-01-24 14:34:49","questionName":"Klasa koja se koristi za oslu\u0161kivanje zahteva za uspostavljanjem TCP konekcije je:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":15,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
29214
0
120
block

1. Kod Cisco rutera sa IOS-om, za omogućavanje pristupa privilegovanom modu korišćenjem kriptovane šifre koristi se komanda (grupa komandi): Sve sa:

올바른 답변 선택  

(0/0)


29215
0
120
none
29206
0
120
none
29216
0
120
none
29210
0
120
none
29205
0
120
none
29211
0
120
none
29208
0
120
none
29213
0
120
none
29204
0
120
none
29209
0
120
none
29212
0
120
none
29217
0
120
none
29218
0
120
none
29207
0
120
none