RMT pitanja2

출구

의문 1 of 1

  남은 시간


0 [{"id":29104,"quiz_id":"2626","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 09:53:49","updated_at":"2016-01-24 10:16:11","questionName":"\u2022\tethernet I 10base2 imaju tipologiju ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":15,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29118,"quiz_id":"2626","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 10:08:46","updated_at":"2016-01-24 10:16:11","questionName":"Koja od sledecih tvrdnji je tacna?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":20,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29121,"quiz_id":"2626","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 10:10:49","updated_at":"2016-01-24 10:16:11","questionName":"Koji od navedenih protokola mora da podrzava ruter ?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":22,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29108,"quiz_id":"2626","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 09:56:45","updated_at":"2016-01-24 10:16:11","questionName":"\u2022\tkolikom ka\u0161njenju u sec u ethernetu 10MB\/s odgovara rezultat k=4?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":17,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29124,"quiz_id":"2626","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 10:13:00","updated_at":"2016-01-24 10:16:11","questionName":"Ping (echo) komanda koristi protokol :","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":24,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29105,"quiz_id":"2626","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 09:54:09","updated_at":"2016-01-24 10:16:11","questionName":"ethernet 10BaseT, 100BaseT, Gigabit imaju tipologiju ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":16,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29113,"quiz_id":"2626","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 10:01:05","updated_at":"2016-01-24 10:16:11","questionName":"Kada aplikacija V sloja koja ga koristi sprovodi uslugu sigurnog prenosa ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":19,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29123,"quiz_id":"2626","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 10:11:59","updated_at":"2016-01-24 10:16:11","questionName":"UDP transportni protokol se koristi kod aplikacija za:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":23,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29110,"quiz_id":"2626","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 09:57:38","updated_at":"2016-01-24 10:16:11","questionName":"Kada protokol UDP koristi handshake ?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":18,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29120,"quiz_id":"2626","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 10:09:45","updated_at":"2016-01-24 10:16:11","questionName":"Prilikom fragmentacije IP datagrama , ukoliko jedan ili vise fragmenata ne stigne do odredista","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":21,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
29104
0
120
block

• ethernet I 10base2 imaju tipologiju

올바른 답변 선택  

(0/0)


29118
0
120
none
29121
0
120
none
29108
0
120
none
29124
0
120
none
29105
0
120
none
29113
0
120
none
29123
0
120
none
29110
0
120
none
29120
0
120
none