Κυκλοφορικό Σύστημα

출구

의문 1 of 1

  남은 시간


0
507562
0
60
block

Η πνευμονική βαλβίδα βρίσκεται στην αριστερή κοιλία.

올바른 답변 선택  

(0/0)


507335
0
60
none
507338
0
60
none
507339
0
60
none
507340
0
60
none
507342
0
60
none
507344
0
60
none
507345
0
60
none
507349
0
60
none
507350
0
60
none
507351
0
60
none
507357
0
60
none
507360
0
60
none
507361
0
60
none
507362
0
60
none