hfst 1 (414)

출구

의문 1 of 1

  남은 시간


0
121858
0
120
block

카드를 눌러 뒤집습니다.

Als we het verleden willen onderzoeken, moeten we de sporen die zijn overge bleven on derzoeken. Uit deze sporen putten wij onze historische kennis. wat kunnen deze Sporen zijn?

1 schriftelijke stukken........ 2 materiele resten..... 3 overleveringen..... 4 orale/beeldbronnen

네가 맞았 니?

121859
0
120
none