Geograafia

출구

의문 1 of 1

  남은 시간


0
381808
0
120
block

Pane mõisted paari

텍스트 일치 (클릭하고 드래그)   

(0/0)
텍스트 매치

migratisoon

Sisseränne

클릭하고 드래그

mujalt tulevate inimeste alaliselt või pikemaks ajaks võõrsile siirdumine

inimeste alaline või pikaajaline ümberasumine ühest riigist teise, aga ka elupaiga vahetamine sama riigi piires