Associationsrätt

출구

의문 1 of 1

  남은 시간


0 [{"id":66659,"quiz_id":"5123","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-16 05:56:29","updated_at":"2016-05-16 18:12:35","questionName":"L\u00e5nef\u00f6rbudsreglerna \u00e4r:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":15,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":65573,"quiz_id":"5123","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-14 08:04:42","updated_at":"2016-05-16 18:12:35","questionName":"D\u00e5 bolagsman \u00e4r med i HB:s f\u00f6rvaltning \u00e4r denne...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":25,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":65549,"quiz_id":"5123","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-14 07:28:56","updated_at":"2016-05-16 18:12:35","questionName":"Var och en av bolagsm\u00e4nnen i ett handelsbolag har r\u00e4tt att delta i bolagets f\u00f6rvaltning. Regeln \u00e4r:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":19,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":65552,"quiz_id":"5123","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-14 07:33:22","updated_at":"2016-05-16 18:12:35","questionName":"Alla bolagsm\u00e4n som \u00e4r med i HB:s f\u00f6rvaltning och bolagsm\u00e4n \u00f6verlag d\u00e5 det g\u00e4ller beslut som strider mot \u00e4ndam\u00e5let f\u00f6r bolagets verksamhet har:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":20,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":65582,"quiz_id":"5123","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-14 08:20:40","updated_at":"2016-05-16 18:12:35","questionName":"Bolagsm\u00e4nnen i HB kan avtala internt om hur stor del av bolagets f\u00f6rpliktelser respektive bolagsman ansvarar f\u00f6r. Detta \u00e4r","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":28,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":65575,"quiz_id":"5123","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-14 08:12:57","updated_at":"2016-05-16 18:12:35","questionName":"En prokurist till ett HB har inte beh\u00f6righet att \u00f6verl\u00e5ta eller pants\u00e4tta...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":26,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":65571,"quiz_id":"5123","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-14 08:01:54","updated_at":"2016-05-16 18:12:35","questionName":"D\u00e5 bolagsman inte \u00e4r med i HB:s f\u00f6rvaltning \u00e4r denne...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":24,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":65545,"quiz_id":"5123","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-14 07:24:33","updated_at":"2016-05-16 18:12:35","questionName":"F\u00f6r att en ny bolagsman ska f\u00e5 tr\u00e4da in i ett handelsbolag kr\u00e4vs...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":18,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":65578,"quiz_id":"5123","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-14 08:16:00","updated_at":"2016-05-16 18:12:35","questionName":"I ett HB ligger ett...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":27,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":65537,"quiz_id":"5123","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-14 07:11:38","updated_at":"2016-05-16 18:12:35","questionName":"Inom bolagsr\u00e4tten behandlas bland annat reglerna om... (->)","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":16,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":65562,"quiz_id":"5123","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-14 07:52:03","updated_at":"2016-05-16 18:12:35","questionName":"Var och en av bolagsm\u00e4nnen i ett handelsbolag har r\u00e4tt att f\u00f6retr\u00e4da bolaget. Regeln \u00e4r:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":23,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":65541,"quiz_id":"5123","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-14 07:16:18","updated_at":"2016-05-16 18:12:35","questionName":"F\u00f6r att en association ska anses f\u00f6religga ska tv\u00e5 f\u00f6ruts\u00e4ttningar vara uppfyllda:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":17,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":65560,"quiz_id":"5123","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-14 07:48:46","updated_at":"2016-05-16 18:12:35","questionName":"En bolagsman i ett HB som anv\u00e4nder sig av sin kontrollr\u00e4tt har...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":22,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":65559,"quiz_id":"5123","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-14 07:45:12","updated_at":"2016-05-16 18:12:35","questionName":"En bolagsman i ett HB har r\u00e4tt till insyn i bolagets verksamhet, s\u00e5 kallad kontrollr\u00e4tt. Regeln \u00e4r:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":21,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
66659
0
600
block

Låneförbudsreglerna är:

공란 채우기  

(0/0)1.

2.

Reglerna är65573
0
600
none
65549
0
600
none
65552
0
600
none
65582
0
600
none
65575
0
600
none
65571
0
600
none
65545
0
600
none
65578
0
600
none
65537
0
600
none
65562
0
600
none
65541
0
600
none
65560
0
600
none
65559
0
600
none