11)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

출구

의문 1 of 1

  남은 시간


0 [{"id":363180,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:30:58","updated_at":"2018-01-21 14:30:58","questionName":"\u10ee\u10db\u10d0\u10d7\u10d0 \u10e0\u10d0 \u10e0\u10d0\u10dd\u10d3\u10d4\u10dc\u10dd\u10d1\u10d0 \u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10ed\u10d8\u10e0\u10dd \u10d8\u10db\u10d8\u10e1\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1, \u10e0\u10dd\u10db \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10db \u10e8\u10d4\u10e5\u10db\u10dc\u10d0\u10e1 \u10d3\u10e0\u10dd\u10d4\u10d1\u10d8\u10d7\u10d8 \u10ef\u10d2\u10e3\u10e4\u10d8, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8\u10ea \u10d2\u10d0\u10dc\u10d0\u10ee\u10dd\u10e0\u10ea\u10d8\u10d4\u10da\u10d4\u10d1\u10e1 \u10d8\u10db \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10e1, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10e1\u10d0\u10ea \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10db \u10d7\u10d0\u10d5\u10d8\u10e1\u10d8\u10d5\u10d4 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10ec\u10e7\u10d5\u10d4\u10e2\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10d7 \u10e8\u10d4\u10e3\u10ec\u10e7\u10d5\u10d8\u10e2\u10d0 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363183,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:32:48","updated_at":"2018-01-21 14:32:48","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd (\u10de\u10d8\u10e0\u10d8) \u10d2\u10d0\u10dc\u10e1\u10d0\u10d6\u10e6\u10d5\u10e0\u10d0\u10d5\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd\u10e7\u10dd\u10e4\u10d8\u10da\u10d8 \u10d7\u10d0\u10dc\u10ee\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10dc\u10d0\u10ec\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd\u10e7\u10d4\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10e1\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363186,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:34:43","updated_at":"2018-01-21 14:34:43","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd \u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d6\u10e6\u10d5\u10d0\u10e0\u10d2\u10d0\u10e0\u10d4\u10d7 \u10d3\u10d8\u10e1\u10da\u10dd\u10ea\u10d8\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10e8\u10d4\u10d8\u10d0\u10e0\u10d0\u10e6\u10d4\u10d1\u10e3\u10da \u10dc\u10d0\u10ec\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10e8\u10d8 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e9\u10d0\u10e2\u10d0\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10e1\u10e1\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363174,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:27:25","updated_at":"2018-01-21 14:27:25","questionName":"21 \u10d7\u10d4\u10d1\u10d4\u10e0\u10d5\u10d0\u10da\u10e1, \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10ec\u10d4\u10e1\u10d8\u10d7, \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10e8\u10d4\u10e3\u10ec\u10e7\u10d3\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4\u10e1. \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10db\u10d0 \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10e3\u10d3\u10d2\u10d8\u10dc\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10e3\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8. \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10db \u10db\u10d8\u10e1\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10d5\u10d4\u10e0 \u10d0\u10d8\u10e0\u10e9\u10d8\u10d0 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4. \u10d0\u10db\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10db\u10d0 \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10ec\u10d4\u10e1\u10d8\u10d7 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10e3\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8 \u10ec\u10d0\u10e0\u10e3\u10d3\u10d2\u10d8\u10dc\u10d0 \u10de\u10d0\u10e0\u10da\u10d0\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10e1. \u10de\u10d0\u10e0\u10da\u10d0\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10db\u10d0 \u10d0\u10d8\u10e0\u10e9\u10d8\u10d0 \u10d4\u10e0\u10d7-\u10d4\u10e0\u10d7\u10d8 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10e3\u10e0\u10d0. \u10e0\u10d0 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e3\u10dc\u10d3\u10d0 \u10ec\u10d0\u10e0\u10e3\u10d3\u10d2\u10d8\u10dc\u10dd\u10e1 \u10de\u10d0\u10e0\u10da\u10d0\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10db\u10d0 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10d1\u10d0\u10db\u10d8\u10e1\u10d8 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10ec\u10e7\u10d5\u10d4\u10e2\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10ee\u10d4\u10d1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363173,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:26:52","updated_at":"2018-01-21 14:26:52","questionName":"21 \u10d7\u10d4\u10d1\u10d4\u10e0\u10d5\u10d0\u10da\u10e1, \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10ec\u10d4\u10e1\u10d8\u10d7 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10e8\u10d4\u10e3\u10ec\u10e7\u10d3\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4\u10e1. \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10db\u10d0 \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10e3\u10d3\u10d2\u10d8\u10dc\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10e3\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8. \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10db \u10db\u10d8\u10e1\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10d5\u10d4\u10e0 \u10d0\u10d8\u10e0\u10e9\u10d8\u10d0 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4. \u10d0\u10db\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10db\u10d0 \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10ec\u10d4\u10e1\u10d8\u10d7 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10e3\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8 \u10ec\u10d0\u10e0\u10e3\u10d3\u10d2\u10d8\u10dc\u10d0 \u10de\u10d0\u10e0\u10da\u10d0\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10e1. \u10de\u10d0\u10e0\u10da\u10d0\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10db\u10d0 \u10d0\u10d8\u10e0\u10e9\u10d8\u10d0 \u10d4\u10e0\u10d7-\u10d4\u10e0\u10d7\u10d8 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10e3\u10e0\u10d0. \u10d5\u10d8\u10e1 \u10e3\u10dc\u10d3\u10d0 \u10ec\u10d0\u10e0\u10e3\u10d3\u10d2\u10d8\u10dc\u10dd\u10e1 \u10de\u10d0\u10e0\u10da\u10d0\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10db\u10d0 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10d1\u10d0\u10db\u10d8\u10e1\u10d8 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10ec\u10e7\u10d5\u10d4\u10e2\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10ee\u10d4\u10d1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363178,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:29:35","updated_at":"2018-01-21 14:29:35","questionName":"\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10ee\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10da\u10d4\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d0\u10e5\u10e2\u10d8\u10d7 \u10e5\u10db\u10dc\u10d8\u10e1 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd \u10d3\u10e0\u10dd\u10d4\u10d1\u10d8\u10d7 \u10ef\u10d2\u10e3\u10e4\u10e1, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8\u10ea \u10e8\u10d4\u10d0\u10e1\u10e0\u10e3\u10da\u10d4\u10d1\u10e1 \u10d8\u10db \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10e1, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8\u10ea \u10d0\u10e0 \u10d0\u10dc \u10d5\u10d4\u10e0 \u10d0\u10e1\u10e0\u10e3\u10da\u10d4\u10d1\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10db\u10d3\u10d4\u10d1\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d9\u10d8\u10e1\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da \u10db\u10dd\u10d5\u10d0\u10da\u10d4\u10dd\u10d1\u10d0\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363185,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:34:07","updated_at":"2018-01-21 14:34:07","questionName":"\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10ee\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10da\u10d4\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d0\u10e5\u10e2\u10d8\u10d7 \u10d0\u10db\u10e2\u10d9\u10d8\u10ea\u10d4\u10d1\u10e1 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10d8 \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd (\u10de\u10d8\u10e0\u10d8) \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10e1\u10d0\u10ef\u10d0\u10e0\u10dd \u10e1\u10d0\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10da\u10d8\u10e1 \u10d8\u10e3\u10e0\u10d8\u10d3\u10d8\u10e3\u10da\u10d8 \u10de\u10d8\u10e0\u10d8\u10e1 - \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e1\u10d8\u10e1\u10e2\u10d4\u10db\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10dc\u10d5\u10d8\u10d7\u10d0\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1, \u10e0\u10d4\u10e4\u10dd\u10e0\u10db\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10e1\u10ec\u10d0\u10d5\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10ea\u10d4\u10dc\u10e2\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363172,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:26:14","updated_at":"2018-01-21 14:26:14","questionName":"24 \u10db\u10d0\u10e0\u10e2\u10e1, \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10ec\u10d4\u10e1\u10d8\u10d7, \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10e8\u10d4\u10e3\u10ec\u10e7\u10d3\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4\u10e1. \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10db\u10d0 \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10e3\u10d3\u10d2\u10d8\u10dc\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10e3\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8. \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10db \u10db\u10d8\u10e1\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10d0\u10d8\u10e0\u10e9\u10d8\u10d0 \u10d4\u10e0\u10d7 \u10d4\u10e0\u10d7\u10d8 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10e3\u10e0\u10d0. \u10e0\u10d0 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e3\u10dc\u10d3\u10d0 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10e3\u10d2\u10d6\u10d0\u10d5\u10dc\u10dd\u10e1 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10db \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10d1\u10d0\u10db\u10d8\u10e1\u10d8 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10ec\u10e7\u10d5\u10d4\u10e2\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10ee\u10d4\u10d1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363184,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:33:22","updated_at":"2018-01-21 14:33:22","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd (\u10de\u10d8\u10e0\u10d8) \u10d0\u10db\u10e2\u10d9\u10d8\u10ea\u10d4\u10d1\u10e1 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10e1\u10d0\u10ef\u10d0\u10e0\u10dd \u10e1\u10d0\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10da\u10d8\u10e1 \u10d8\u10e3\u10e0\u10d8\u10d3\u10d8\u10e3\u10da\u10d8 \u10de\u10d8\u10e0\u10d8\u10e1 - \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e1\u10d8\u10e1\u10e2\u10d4\u10db\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10dc\u10d5\u10d8\u10d7\u10d0\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1, \u10e0\u10d4\u10e4\u10dd\u10e0\u10db\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10e1\u10ec\u10d0\u10d5\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10ea\u10d4\u10dc\u10e2\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363175,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:28:11","updated_at":"2018-01-21 14:28:11","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0\u10d0 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363179,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:30:21","updated_at":"2018-01-21 14:30:21","questionName":"\u10ee\u10db\u10d0\u10d7\u10d0 \u10e0\u10d0 \u10e0\u10d0\u10dd\u10d3\u10d4\u10dc\u10dd\u10d1\u10d0 \u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10ed\u10d8\u10e0\u10dd \u10d8\u10db\u10d8\u10e1\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1, \u10e0\u10dd\u10db \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10db \u10d7\u10d0\u10d5\u10d8\u10e1\u10d8 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10ec\u10e7\u10d5\u10d4\u10e2\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10d7 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10e8\u10d4\u10e3\u10ec\u10e7\u10d5\u10d8\u10e2\u10dd\u10e1 \u10d8\u10db \u10e5\u10d5\u10d4\u10db\u10d3\u10d2\u10dd\u10db \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0\u10e1, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8\u10ea \u10d0\u10e0 \u10d0\u10dc \u10d5\u10d4\u10e0 \u10d0\u10e1\u10e0\u10e3\u10da\u10d4\u10d1\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10db\u10d3\u10d4\u10d1\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d9\u10d8\u10e1\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da \u10db\u10dd\u10d5\u10d0\u10da\u10d4\u10dd\u10d1\u10d0\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363182,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:32:14","updated_at":"2018-01-21 14:32:14","questionName":"\u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10d8 \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd\u10e1 (\u10de\u10d8\u10e0\u10d8\u10e1) \u10db\u10d8\u10d4\u10e0 \u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10ee\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10da\u10d4\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d0\u10e5\u10e2\u10d8\u10d7 \u10d2\u10d0\u10dc\u10d8\u10e1\u10d0\u10d6\u10e6\u10d5\u10e0\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1\u10d0\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd\u10e7\u10dd\u10e4\u10d8\u10da\u10d8 \u10d7\u10d0\u10dc\u10ee\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10dc\u10d0\u10ec\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd\u10e7\u10d4\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10e1\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363171,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:25:33","updated_at":"2018-01-21 14:25:33","questionName":"21 \u10d7\u10d4\u10d1\u10d4\u10e0\u10d5\u10d0\u10da\u10e1, \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10ec\u10d4\u10e1\u10d8\u10d7, \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10e8\u10d4\u10e3\u10ec\u10e7\u10d3\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4\u10e1. \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10db\u10d0 \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10e3\u10d3\u10d2\u10d8\u10dc\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10e3\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8. \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10db \u10db\u10d8\u10e1\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10d0\u10d8\u10e0\u10e9\u10d8\u10d0 \u10d4\u10e0\u10d7-\u10d4\u10e0\u10d7\u10d8 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10e3\u10e0\u10d0. \u10d5\u10d8\u10e1 \u10e3\u10dc\u10d3\u10d0 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10e3\u10d2\u10d6\u10d0\u10d5\u10dc\u10dd\u10e1 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10db \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10d1\u10d0\u10db\u10d8\u10e1\u10d8 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10ec\u10e7\u10d5\u10d4\u10e2\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10ee\u10d4\u10d1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363176,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:29:01","updated_at":"2018-01-21 14:29:01","questionName":"\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10ee\u10d8\u10e1 \u10d3\u10dd\u10d9\u10e3\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10d8\u10d7 \u10d2\u10d0\u10dc\u10e1\u10d0\u10d6\u10e6\u10d5\u10e0\u10d0\u10d5\u10e1 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd \u10de\u10d4\u10dc\u10d8\u10e2\u10d4\u10dc\u10ea\u10d8\u10e3\u10e0 \u10d3\u10d0\u10ec\u10d4\u10e1\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10e8\u10d8 \u10ee\u10db\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10ea\u10d4\u10db\u10d8\u10e1 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10db\u10e5\u10dd\u10dc\u10d4 \u10d1\u10e0\u10d0\u10da\u10d3\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d7\u10d0\/\u10db\u10e1\u10ef\u10d0\u10d5\u10e0\u10d3\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d7\u10d0 \u10d8\u10dc\u10e4\u10dd\u10e0\u10db\u10d8\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10de\u10d8\u10e0\u10dd\u10d1\u10d4\u10d1\u10e1\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10ec\u10d4\u10e1\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363181,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:31:34","updated_at":"2018-01-21 14:31:34","questionName":"\u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10e1\u10d0\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10da\u10d4\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d0\u10e5\u10e2\u10d8\u10d7 \u10d4\u10dc\u10d8\u10ed\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d3\u10d0\u10db\u10d9\u10d5\u10d8\u10e0\u10d5\u10d4\u10d1\u10da\u10d8\u10e1 \u10e1\u10e2\u10d0\u10e2\u10e3\u10e1\u10d8 \u10e1\u10ee\u10d5\u10d0 \u10e1\u10d0\u10ee\u10d4\u10da\u10db\u10ec\u10d8\u10e4\u10dd\u10e1 \u10ee\u10d4\u10da\u10d8\u10e1\u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd\u10d7\u10d0 \u10ec\u10d0\u10e0\u10db\u10dd\u10db\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10ef\u10d2\u10e3\u10e4\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
363180
0
120
block

ხმათა რა რაოდენობა არის საჭირო იმისთვის, რომ ცესკომ შექმნას დროებითი ჯგუფი, რომელიც განახორციელებს იმ საარჩევნო კომისიის უფლებამოსილებას, რომელსაც ცესკომ თავისივე გადაწყვეტილებით შეუწყვიტა უფლებამოსილება?

올바른 답변 선택  

(0/0)
363183
0
120
none
363186
0
120
none
363174
0
120
none
363173
0
120
none
363178
0
120
none
363185
0
120
none
363172
0
120
none
363184
0
120
none
363175
0
120
none
363179
0
120
none
363182
0
120
none
363171
0
120
none
363176
0
120
none
363181
0
120
none