1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

출구

의문 1 of 1

  남은 시간


0
1429
0
120
block

Για την εκπλήρωση του σκοπού του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής επιβάλλεται τακτική εισφορά υπέρ αυτού. Σε τι ποσοστό η εισφορά αυτή βαρύνει τους ασφαλισμένους;

올바른 답변 선택  

(0/0)
1430
0
120
none
1431
0
120
none
1432
0
120
none
1433
0
120
none
1434
0
120
none
1435
0
120
none
1436
0
120
none
1437
0
120
none
1438
0
120
none
1439
0
120
none
1440
0
120
none
1441
0
120
none
1442
0
120
none
1443
0
120
none