VII_7.2.4-2_Quiz_Extrapunkter

出口

質問 1 of 1

  残り時間


0
565731
0
1200
block

154. Shixuan (M-UE-1) är i första hand indikerad vid akuta sjukdomstillstånd som epilepsi, solsting och stroke. Men vilken behandlingsteknik är i första hand indikerad vid dessa akuta sjukdomstillstånd?

正しい答えを選択してください  

(0/0)
565732
0
1200
none
565733
0
1200
none
565734
0
1200
none
565735
0
1200
none
565736
0
1200
none
565737
0
1200
none
565738
0
1200
none
565739
0
1200
none
565740
0
1200
none
565741
0
1200
none
565742
0
1200
none
565743
0
1200
none