Tarih Türklerin islamiyeti kabulü

出口

質問 1 of 1

  残り時間


0
156721
0
60
block

Türklerin İslam dini ve İslam milletleriyle tanışmaları belirli bir süreçte ve bir kısım aşamalar yaşanarak gerçekleşti. Hangisi bu aşamalardan değildir?

正しい答えを選択してください  

(0/0)
156722
0
60
none
156723
0
60
none
156724
0
60
none
156725
0
60
none
156726
0
60
none
156727
0
60
none
156728
0
60
none
156729
0
60
none
156730
0
60
none
156731
0
60
none
156732
0
60
none
156733
0
60
none
156734
0
60
none
156735
0
60
none