საგამოცდო ტესტების ნიმუში ზოგადი უნარებიდან (მათემატიკური ნაწილი)

出口

質問 1 of 1

  残り時間


0
303373
0
120
block

საარჩევნო ოლქში დამკვირვებელთა საერთო რაოდენობის 25% უცხოელი იყო, მათგან 20% - დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენელი. რა რაოდენობის დამკვირვებელი ყოფილა საარჩევნო ოლქში, თუ მათგან 8 არის დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენელი?

正しい答えを選択してください  

(0/0)
303374
0
120
none
303375
0
120
none
303376
0
120
none
303377
0
120
none
303378
0
120
none
303379
0
120
none
303380
0
120
none
303381
0
120
none
303382
0
120
none
303383
0
120
none
303384
0
120
none
303385
0
120
none
303386
0
120
none
303387
0
120
none