inanç

出口

質問 1 of 1

  残り時間


0
371404
0
180
block

Allah'ın zati sıfatları ve manalarını eşleştirin.

テキストをマッチさせる(クリックしてドラッグする)   

(0/0)
テキストにマッチ

Hiçbir açıdan sonradan yaratılmışlara benzememesi.

Varlığının kendinden olması

Var olması

Bir ve Tek olması

Varlığının bir başlangıcı olmaması

Varlığının bir sonu olmaması

クリックしてドラッグ

Vahdaniyet

Beka

Kıdem

Vücud

Muhalefetün lil havadis

Kıyam bi nefsihi


371407
0
80
none
371410
0
120
none
371420
0
120
none
371426
0
120
none
371429
0
120
none
371430
0
120
none
371434
0
120
none
371437
0
120
none
371441
0
120
none