hfst 1 (414)

出口

質問 1 of 1

  残り時間


0
121858
0
120
block

それを反転するには、カードを押してください。

Als we het verleden willen onderzoeken, moeten we de sporen die zijn overge bleven on derzoeken. Uit deze sporen putten wij onze historische kennis. wat kunnen deze Sporen zijn?

1 schriftelijke stukken........ 2 materiele resten..... 3 overleveringen..... 4 orale/beeldbronnen

それは正しいのですか?

121859
0
120
none