Glucósidos cardiacos

出口

質問 1 of 1

  残り時間


0
127628
0
60
block

Mecanismo de acción glucosidos cardiacos

テキストをマッチさせる(クリックしてドラッグする)   

(0/0)
テキストにマッチ

1

2

3

4

5

クリックしてドラッグ

Activa Intercambiador Na, Ca

aumenta Na

Inhibición reversible de Na/KAtpasa

Aumenta Ca

Aumenta Fuerza contracción (inotrópico positivo)