Geograafia

出口

質問 1 of 1

  残り時間


0
381808
0
120
block

Pane mõisted paari

テキストをマッチさせる(クリックしてドラッグする)   

(0/0)
テキストにマッチ

migratisoon

Sisseränne

クリックしてドラッグ

mujalt tulevate inimeste alaliselt või pikemaks ajaks võõrsile siirdumine

inimeste alaline või pikaajaline ümberasumine ühest riigist teise, aga ka elupaiga vahetamine sama riigi piires