French- Dr & Mrs Van Der Trampp

出口

質問 1 of 1

  残り時間


0
196177
0
240
block

Put the infinitive verbs in the correct order

テキストをマッチさせる(クリックしてドラッグする)   

(0/0)
テキストにマッチ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

クリックしてドラッグ

Rester

Monter

Passer

Aller

Devenir

Venir

Naître

Tomber

Mourir

Sortir

Partir

Descendre

Revenir

Entrer

Rentrer

Arriver

Retourner


196179
0
240
none
196181
0
240
none