EKO 2. roč. 2. pol.

出口

質問 1 of 1

  残り時間


0 [{"id":204809,"quiz_id":"12229","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-05-15 13:17:38","updated_at":"2017-05-15 13:17:38","questionName":"Ob\u011b\u017en\u00e1 aktiva p\u0159edstavuj\u00ed majetek, kter\u00fd m\u00e1 prom\u011bnliv\u00fd charakter, to znamen\u00e1, \u017ee p\u0159i pr\u016fchodu hospod\u00e1\u0159sk\u00fdm cyklem m\u011bn\u00ed svoji formu. Rychlost p\u0159em\u011bny forem ob\u011b\u017en\u00fdch aktiv z\u00e1vis\u00ed zejm\u00e9na na povaze \u010dinnosti podniku (nap\u0159. v obchod\u011b trv\u00e1 p\u0159em\u011bna n\u011bkolik dn\u00ed, ve v\u00fdrob\u011b n\u011bkolik t\u00fddn\u016f). \u010c\u00edm je rychlost obratu ni\u017e\u0161\u00ed, t\u00edm v\u011bt\u0161\u00ed zisk tento majetek p\u0159inese.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"\u010c\u00edm je rychlost obratu vy\u0161\u0161\u00ed, t\u00edm v\u011bt\u0161\u00ed zisk tento majetek p\u0159inese.","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":204803,"quiz_id":"12229","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-05-15 13:14:14","updated_at":"2017-05-15 13:14:14","questionName":"St\u00e1l\u00e1 aktiva jsou charakteristick\u00e1 t\u00edm, \u017ee se spot\u0159ebov\u00e1vaj\u00ed najednou a slou\u017e\u00ed podniku kr\u00e1tkodob\u011b.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":204805,"quiz_id":"12229","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-05-15 13:15:35","updated_at":"2017-05-15 13:15:35","questionName":"Pokud se materi\u00e1l nenakupuje pravideln\u011b nebo jde o m\u00e9n\u011b d\u016fle\u017eit\u00e9 druhy, vyu\u017e\u00edv\u00e1 se \u010dasto stanoven\u00ed minim\u00e1ln\u00ed z\u00e1soby. Minim\u00e1ln\u00ed z\u00e1soba \u0159\u00edk\u00e1, pod jakou v\u00fd\u0161i nem\u00e1 z\u00e1soba klesnout, aby nebyla naru\u0161ena plynulost v\u00fdroby.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":204810,"quiz_id":"12229","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-05-15 13:18:25","updated_at":"2017-05-15 13:18:25","questionName":"Pokud jsou dod\u00e1vky pravideln\u00e9, co\u017e se t\u00fdk\u00e1 nejv\u00edce pot\u0159ebn\u00fdch druh\u016f materi\u00e1lu, vyu\u017e\u00edv\u00e1 se stanoven\u00ed maxim\u00e1ln\u00ed z\u00e1soby. Maxim\u00e1ln\u00ed z\u00e1soba ud\u00e1v\u00e1 mno\u017estv\u00ed materi\u00e1lu, kter\u00e9 by z\u00e1soba nem\u011bla p\u0159es\u00e1hnout.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":204811,"quiz_id":"12229","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-05-15 13:19:35","updated_at":"2017-05-15 13:19:35","questionName":"Personalistiku v sou\u010dasn\u00e9 dob\u011b ozna\u010dujeme jako","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":204804,"quiz_id":"12229","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-05-15 13:14:47","updated_at":"2017-05-15 13:14:47","questionName":"\u010c\u00edm je rychlost obratu ob\u011b\u017en\u00e9ho majetku ni\u017e\u0161\u00ed, t\u00edm v\u011bt\u0161\u00ed zisk tento majetek p\u0159inese.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"\u010c\u00edm je rychlost obratu ob\u011b\u017en\u00e9ho majetku vy\u0161\u0161\u00ed, t\u00edm v\u011bt\u0161\u00ed zisk tento majetek p\u0159inese.","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":204808,"quiz_id":"12229","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-05-15 13:16:53","updated_at":"2017-05-15 13:16:53","questionName":"Optim\u00e1ln\u00ed v\u00fd\u0161i ob\u011b\u017en\u00e9ho majetku lze stanovit pomoc\u00ed obratov\u00e9ho cyklu pen\u011bz. Obratov\u00fd cyklus pen\u011bz (OCP) je doba mezi platbou za nakoupen\u00fd materi\u00e1l a p\u0159ijet\u00edm inkasa z prodeje v\u00fdrobku.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":209417,"quiz_id":"12229","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2017-05-23 15:07:56","updated_at":"2017-05-23 15:07:56","questionName":"Pro\u010d chceme, aby rychlost obratu ob\u011b\u017en\u00e9ho majetku byla co nejvy\u0161\u0161\u00ed?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":204801,"quiz_id":"12229","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-05-15 13:12:40","updated_at":"2017-05-15 13:12:40","questionName":"Optim\u00e1ln\u00ed z\u00e1soba je takov\u00e9 mno\u017estv\u00ed, kter\u00e9 v\u00e1\u017ee p\u0159ijateln\u00e9 mno\u017estv\u00ed finan\u010dn\u00edch prost\u0159edk\u016f a vyvol\u00e1v\u00e1 co nejv\u011bt\u0161\u00ed n\u00e1klady na po\u0159\u00edzen\u00ed, skladov\u00e1n\u00ed a z\u00e1rove\u0148 zabezpe\u010d\u00ed plynul\u00fd chod v\u00fdroby.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"Optim\u00e1ln\u00ed z\u00e1soba je takov\u00e9 mno\u017estv\u00ed, kter\u00e9 v\u00e1\u017ee p\u0159ijateln\u00e9 mno\u017estv\u00ed finan\u010dn\u00edch prost\u0159edk\u016f a vyvol\u00e1v\u00e1 co nejmen\u0161\u00ed n\u00e1klady na po\u0159\u00edzen\u00ed, skladov\u00e1n\u00ed a z\u00e1rove\u0148 zabezpe\u010d\u00ed plynul\u00fd chod v\u00fdroby.","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":204807,"quiz_id":"12229","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-05-15 13:16:30","updated_at":"2017-05-15 13:16:30","questionName":"Vyberte, co \u0159ad\u00edme mezi materi\u00e1l.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":209420,"quiz_id":"12229","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2017-05-23 15:09:54","updated_at":"2017-05-23 15:09:54","questionName":"Napi\u0161te 3 obecn\u00e1 pravidla ob\u011b\u017en\u00e9ho majetku.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":209411,"quiz_id":"12229","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-05-23 15:04:51","updated_at":"2017-05-23 15:04:51","questionName":"Vztahy mezi zam\u011bstnanci a zam\u011bstnavateli upravuje obchodn\u00ed z\u00e1kon\u00edk.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":209413,"quiz_id":"12229","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2017-05-23 15:05:58","updated_at":"2017-05-23 15:05:58","questionName":"Abychom mohli za\u010d\u00edt provozovat \u017eivnost, mus\u00edme spl\u0148ovat tzv. v\u0161eobecn\u00e9 podm\u00ednky podnik\u00e1n\u00ed, pokud je nespl\u0148ujeme, kdo m\u016f\u017ee tuto povinnost splnit za n\u00e1s?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":209415,"quiz_id":"12229","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2017-05-23 15:06:40","updated_at":"2017-05-23 15:06:40","questionName":"Vypi\u0161te v\u0161eobecn\u00e9 podm\u00ednky podnik\u00e1n\u00ed.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":204802,"quiz_id":"12229","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-05-15 13:13:29","updated_at":"2017-05-15 13:13:29","questionName":"Vyberte, co \u0159ad\u00edme do ob\u011b\u017en\u00e9ho majetku.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
204809
0
120
block

Oběžná aktiva představují majetek, který má proměnlivý charakter, to znamená, že při průchodu hospodářským cyklem mění svoji formu. Rychlost přeměny forem oběžných aktiv závisí zejména na povaze činnosti podniku (např. v obchodě trvá přeměna několik dní, ve výrobě několik týdnů). Čím je rychlost obratu nižší, tím větší zisk tento majetek přinese.

正しい答えを選択してください  

(0/0)
204803
0
120
none
204805
0
120
none
204810
0
120
none
204811
0
120
none
204804
0
120
none
204808
0
120
none
209417
0
120
none
204801
0
120
none
204807
0
120
none
209420
0
120
none
209411
0
120
none
209413
0
120
none
209415
0
120
none
204802
0
120
none