Børne klinisk

出口

質問 1 of 1

  残り時間


0 [{"id":332598,"quiz_id":"16763","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-12-06 10:59:48","updated_at":"2017-12-06 10:59:48","questionName":"Hanne st\u00e5r op kl. 07.15, kl. 07.17 spiser hun morgenmad og kl. 07.31 g\u00e5r hun ud og b\u00f8rster t\u00e6nder. Det samme g\u00f8r hun hver dag. Hun har sv\u00e6rt ved at fungere med andre b\u00f8rn og hun kan ikke forst\u00e5 n\u00e5r l\u00e6ren bruger ironi i timerne. Hanne er 15 \u00e5r. Tilgeng\u00e6ld er hun helt vild med at strikke, hun kan strikke i timer uden hun synes det bliver kedeligt. Hvad lider Hanne af?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":334387,"quiz_id":"16763","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-12-08 10:29:08","updated_at":"2017-12-08 10:29:08","questionName":"Hvor gammel skal man v\u00e6re for at kunnne blive diagnosticeret med speech sound disorder","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":334388,"quiz_id":"16763","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-12-08 10:30:06","updated_at":"2017-12-08 10:30:06","questionName":"Hvilken lidelse er kendetegnet ved f\u00f8lgende: \"XX er, n\u00e5r problemer i udviklingen af sprog involverer artikulation eller produktion af lyde frem for viden om ord. (det handler alene om udtalen)\"","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":334390,"quiz_id":"16763","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-12-08 10:36:01","updated_at":"2017-12-08 10:36:01","questionName":"Hvor mange procent af dem der lider af childhood-onset fluency disorder, vokser fra deres stammen?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":334383,"quiz_id":"16763","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-12-08 10:20:53","updated_at":"2017-12-08 10:20:53","questionName":"Er der flest drenge eller piger der lider af sprogvanskeligeheder?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":334386,"quiz_id":"16763","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-12-08 10:27:23","updated_at":"2017-12-08 10:27:23","questionName":"Hvordan skelner man mellem indl\u00e6ringsvanskeligheder og mental retardering?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":332605,"quiz_id":"16763","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-12-06 11:01:53","updated_at":"2017-12-06 11:01:53","questionName":"Hvilken neurotransmitter er central ift. de positive og negative symptomer i skizofreni? ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":334391,"quiz_id":"16763","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-12-08 10:38:39","updated_at":"2017-12-08 10:38:39","questionName":"Hvad d\u00e6kker begrebet pragmatik over?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":332593,"quiz_id":"16763","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-12-06 10:57:54","updated_at":"2017-12-06 10:57:54","questionName":"Hvad er generelt set \u00e5rsagen til skizofreni?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":334384,"quiz_id":"16763","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-12-08 10:22:11","updated_at":"2017-12-08 10:22:11","questionName":"Ved hvilke former for psykiske lidelser ser man ofte sprogvanskeligheder?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":334382,"quiz_id":"16763","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-12-08 10:19:12","updated_at":"2017-12-08 10:19:12","questionName":"Hvilke 3 former for \"specifies\" findes i specifik learning disorder?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":334389,"quiz_id":"16763","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-12-08 10:34:55","updated_at":"2017-12-08 10:34:55","questionName":"L\u00e6ren har nu forklaret Grete 3 gange hvordan man ganger, og hun t\u00f8r ikke sp\u00f8rger om hj\u00e6lp igen. Hun kan bare ikke huske det, og tallene giver ingen mening for hende. Den anden dag i hjemkundskab skulle de bruge forskellige deciliter m\u00e5l og hun kunne slet ikke forst\u00e5 det, og hun turde ikke sp\u00f8rge de andre for hun synes det var pinligt. Hun har g\u00e5et i en hj\u00e6lpeklasse for matematik men det har ikke rigtig hjulpet noget. Hvilken lidelse lider Grete af?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":334394,"quiz_id":"16763","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-12-08 10:51:27","updated_at":"2017-12-08 10:51:27","questionName":"Hvad vil det sige at ADHD er en neuroudviklings lidelse?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":334385,"quiz_id":"16763","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-12-08 10:24:36","updated_at":"2017-12-08 10:24:36","questionName":"Hvilken diagnose stammer f\u00f8lgende diagnosekriterie fra: \"Det p\u00e5virker akademiske evner betydeligt og kvalitativt under det forventede for b\u00f8rn i den alder, og skaber store forstyrrelser i akademisk eller erhvervsm\u00e6ssig pr\u00e6station, eller med aktiviteter i dagligdagen - fundet ud fra individuelle standardiserede m\u00e5leredskaber og kliniske tilgange. For individer over 17 \u00e5r og \u00e6ldre, kan en dokumenteret historie af sv\u00e6kkelse i l\u00e6ring blive substitueret for en standardiseret bed\u00f8mmelse.\"","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":334397,"quiz_id":"16763","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-12-08 11:05:48","updated_at":"2017-12-08 11:05:48","questionName":"Lisa er 17 \u00e5r hun har sv\u00e6rt ved at fastholde hendes om\u00e6rksomhed i lang tid ad gangen og hun kommer ofte til at sige h\u00f8jt lige det hun t\u00e6nker. Hun dumper mange eksamner, og hendes for\u00e6ldre siger det er fordi hun er doven, men n\u00e5r Lisa pr\u00f8ver at s\u00e6tte sig ned for at konentrere sig s\u00e5 begynder hendes tanker at vandre afsted. Hun sidder ofte og trommer fingrene i bordpladen n\u00e5r hun skal koncentrere sig, og hun afbryder ofte de andre i klassen. Hvilken lidelse lider Lisa af?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
332598
0
120
block

Hanne står op kl. 07.15, kl. 07.17 spiser hun morgenmad og kl. 07.31 går hun ud og børster tænder. Det samme gør hun hver dag. Hun har svært ved at fungere med andre børn og hun kan ikke forstå når læren bruger ironi i timerne. Hanne er 15 år. Tilgengæld er hun helt vild med at strikke, hun kan strikke i timer uden hun synes det bliver kedeligt. Hvad lider Hanne af?

正しい答えを選択してください  

(0/0)
334387
0
120
none
334388
0
120
none
334390
0
120
none
334383
0
120
none
334386
0
120
none
332605
0
120
none
334391
0
120
none
332593
0
120
none
334384
0
120
none
334382
0
120
none
334389
0
120
none
334394
0
120
none
334385
0
120
none
334397
0
120
none