Biología Tema 1-2

出口

質問 1 of 1

  残り時間


0
303690
0
90
block

Uneix els tipus de roques amb el procés que les transformen.

テキストをマッチさせる(クリックしてドラッグする)   

(0/0)
テキストにマッチ

De Magma a Roca Magmàtica

De Roca Magmàtica a Sediments

De Sediments a Roca Sedimentaria

De Roca Sedimentaria a Magma

De Roca Sedimentaria a Roca Metamòrfica

クリックしてドラッグ

Consolidación

Metamorfisme

Diagènesi

Meteorització

Fusió


301656
0
50
none
301662
0
50
none
301668
0
15
none
301677
0
60
none
301680
0
120
none