Astronomía

出口

質問 1 of 1

  残り時間


0
488491
0
60
block

それを反転するには、カードを押してください。

Canto tempo tarda a Terra en completar unha translación completa ao redor do Sol?

Un ano

それは正しいのですか?