Yamang Lupa at Yamang Tubig

出口

質問 1 of 1

  残り時間


0 [{"id":8077,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2015-09-06 03:08:46","updated_at":"2015-09-06 03:08:46","questionName":"Piliin ang tamang sagot","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8080,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-06 03:14:55","updated_at":"2015-09-06 03:14:55","questionName":"Nakagagawa ng asin sa katubigang ito","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8078,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2015-09-06 03:12:57","updated_at":"2015-09-06 03:12:57","questionName":"Piliin alin ang tamang sagot upang mabuo ang pangugusap","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8082,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-06 03:16:24","updated_at":"2015-09-06 03:16:24","questionName":"Nakukuha sa isang uri ng kabibe na maaring gawing palamuti o kagamitan","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8084,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-06 03:18:49","updated_at":"2015-09-06 03:18:49","questionName":"Ito ay nabubuhay sa dagat. Ang mga batuhang nalilikha ng mga ito ay tirahan at pangitlugan ng mga isda at iba pang hayop-dagat","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8081,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-06 03:15:35","updated_at":"2015-09-06 03:15:35","questionName":"Nagpapalakas at nagpapalusog sa katawan","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8076,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2015-09-06 03:05:04","updated_at":"2015-09-06 03:05:04","questionName":"Piliin alin ang tamang sagot upang mabuo ang pangugusap","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8079,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-06 03:13:57","updated_at":"2015-09-06 03:13:57","questionName":"Mga bagay o produkto na nakukuha sa mga anyong tubig","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8083,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-06 03:17:16","updated_at":"2015-09-06 03:17:16","questionName":"Nakukuha sa kabibe na maaaring gawing alahas","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8085,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-06 03:19:53","updated_at":"2015-09-06 03:19:53","questionName":"Nakukuha rin sa dagat ang mga sangkap sa paggawa ng mga gamot at ibang produkto","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
8077
0
120
block

Piliin ang tamang sagot

テキストをマッチさせる(クリックしてドラッグする)   

(0/0)
テキストにマッチ

Ginagawang alahs, palamuti o kagamitan

Pagkain ng mga baka, kabayo at kalabaw?

Nagpapaganda sa kapaligiran

Mga halamang nakagagamot

Mula sa hibla ng pinya na ginagawang kasuotan tulad ng Barong Tagalog

Ginagawang bahay at mga kagamitang tulad ng mesa, silya at lapis

クリックしてドラッグ

bulaklak

mineral

damo

halamang gamot

tela

kahoy


8080
0
120
none
8078
0
120
none
8082
0
120
none
8084
0
120
none
8081
0
120
none
8076
0
120
none
8079
0
120
none
8083
0
120
none
8085
0
120
none