6)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

出口

質問 1 of 1

  残り時間


0
307968
0
120
block

რა ვადაში ტარდება საკრებულოს არჩევნები, თუ არჩევნების ვადა ემთხვევა საგანგებო ან საომარ მდგომარეობას?

正しい答えを選択してください  

(0/0)
307970
0
120
none
307971
0
120
none
307974
0
120
none
307977
0
120
none
307981
0
120
none
307784
0
120
none
307785
0
120
none
307786
0
120
none
307787
0
120
none
307788
0
120
none
307789
0
120
none
307790
0
120
none
307791
0
120
none
307792
0
120
none