จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

質問 1 of 1

  残り時間


0
2964
0
120
block

HDD หมายถึงข้อใด

正しい答えを選択してください  

(0/0)