משק המים והמלחים

質問 1 of 1

  残り時間


0
485204
0
60
block

איזה מבין נוזלי הגוף הבאים ניתן למדידה?

正しい答えを選択してください  

(0/0)
485205
0
60
none
485206
0
60
none
485207
0
60
none
485208
0
60
none
485209
0
60
none
485210
0
60
none
485211
0
60
none
485212
0
60
none
485213
0
60
none
485214
0
60
none
485215
0
60
none
485216
0
60
none
485218
0
60
none
485219
0
60
none