test88997

Uscita

Domanda 1 of 1

  Tempo Rimasto


0
21428
0
120
block

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego należnej za nieruchomości gruntowe oddane na cel mieszkaniowy, określony w umowie o oddanie w użytkowanie wieczyste jako cel podstawowy, wynosi:

Seleziona Le Risposte Corrette  

(0/0)