1)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

Uscita

Domanda 1 of 1

  Tempo Rimasto



303360
0
120
block

რომელი მსჯელობაა სწორი?

Seleziona Le Risposte Corrette  

(0/0)
303372
0
120
none
303367
0
120
none
303359
0
120
none
303361
0
120
none
303363
0
120
none
303362
0
120
none
303364
0
120
none
303368
0
120
none
303365
0
120
none
303358
0
120
none
303370
0
120
none
303371
0
120
none
303366
0
120
none
303369
0
120
none