1)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

Uscita

Domanda 1 of 1

  Tempo Rimasto


0 [{"id":303275,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:08:33","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10db\u10dd\u10e5\u10d0\u10da\u10d0\u10e5\u10d4 \u10e1\u10d8\u10d3\u10d0\u10db\u10dd\u10dc\u10d8\u10eb\u10d4\u10db, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8\u10ea \u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10db\u10dd\u10e5\u10d0\u10da\u10d0\u10e5\u10d4, 22 \u10ec\u10da\u10d8\u10e1, \u10d0\u10db\u10df\u10d0\u10db\u10d0\u10d3 \u10e3\u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10dd, \u10e3\u10db\u10d0\u10e6\u10da\u10d4\u10e1\u10d8 \u10d8\u10e3\u10e0\u10d8\u10d3\u10d8\u10e3\u10da\u10d8 \u10d2\u10d0\u10dc\u10d0\u10d7\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10d7, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8\u10ea \u10d7\u10d0\u10d5\u10d8\u10e1\u10e3\u10e4\u10da\u10d0\u10d3 \u10e4\u10da\u10dd\u10d1\u10e1 \u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10e3\u10da \u10d3\u10d0 \u10e1\u10d0\u10e8\u10e3\u10d0\u10da\u10dd \u10d3\u10dd\u10dc\u10d4\u10d6\u10d4 \u10d8\u10dc\u10d2\u10da\u10d8\u10e1\u10e3\u10e0 \u10d4\u10dc\u10d4\u10d1\u10e1, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10e1\u10d0\u10ea \u10d0\u10e5\u10d5\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d0\u10d3\u10db\u10d8\u10dc\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10d0\u10ea\u10d8\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10ee\u10d4\u10da\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d4\u10e0\u10e2\u10d8\u10e4\u10d8\u10d9\u10d0\u10e2\u10d8, \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10ec\u10d4\u10e1\u10d8\u10d7 \u10d2\u10d0\u10dc\u10d0\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d8 \u10e8\u10d4\u10d8\u10e2\u10d0\u10dc\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e8\u10d8 \u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10dd\u10d1\u10d0\u10d6\u10d4. \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10db \u10d2\u10d0\u10dc\u10d8\u10ee\u10d8\u10da\u10d0 \u10db\u10d8\u10e1\u10d8 \u10d2\u10d0\u10dc\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0, \u10d3\u10d0\u10d0\u10d9\u10db\u10d0\u10e7\u10dd\u10e4\u10d8\u10da\u10d0 \u10d8\u10d2\u10d8 \u10d3\u10d0 \u10e1\u10d8\u10d3\u10d0\u10db\u10dd\u10dc\u10d8\u10eb\u10d4 \u10d3\u10d0\u10d0\u10e0\u10d4\u10d2\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10d8\u10e0\u10d0 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10d0\u10d3. \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d0\u10d3 \u10db\u10dd\u10d8\u10e5\u10ea\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":15,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303292,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:16:43","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0\u10db \u10e1\u10d0\u10e3\u10d1\u10dc\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d0\u10d3 \u10d0\u10d8\u10e0\u10e9\u10d8\u10d0 \u10e8\u10d8\u10dc\u10d0\u10d2\u10d0\u10dc \u10e1\u10d0\u10e5\u10db\u10d4\u10d7\u10d0 \u10e1\u10d0\u10db\u10d8\u10dc\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10dd\u10e1 \u10de\u10d4\u10dc\u10e1\u10d8\u10d0\u10e8\u10d8 \u10d2\u10d0\u10e1\u10e3\u10da\u10d8 \u10d7\u10d0\u10d3\u10d0\u10e0\u10d8\u10d2\u10d8\u10e1 \u10dd\u10e4\u10d8\u10ea\u10d4\u10e0\u10d8, \u10de\u10e0\u10dd\u10e4\u10d4\u10e1\u10d8\u10d8\u10d7 \u10d1\u10e3\u10e6\u10d0\u10da\u10e2\u10d4\u10e0\u10d8 \u10d8\u10d0\u10eb\u10d4. \u10e8\u10d4\u10d0\u10e4\u10d0\u10e1\u10d4\u10d7 \u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10e5\u10db\u10d4\u10d3\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d4\u10e0\u10d4\u10d1\u10d0.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":26,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303295,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:18:16","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0 \u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":28,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303283,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:12:28","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10ee\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10da\u10d4\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d0\u10e5\u10e2\u10d8\u10d7 \u10d0\u10dc\u10d8\u10ed\u10d4\u10d1\u10e1 \u10d3\u10d0\u10db\u10d9\u10d5\u10d8\u10e0\u10d5\u10d4\u10d1\u10da\u10d8\u10e1 \u10e1\u10e2\u10d0\u10e2\u10e3\u10e1\u10e1 \u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10d3\u10d4\u10e5\u10e1\u10d8\u10d7 \u10d2\u10d0\u10d7\u10d5\u10d0\u10da\u10d8\u10e1\u10ec\u10d8\u10dc\u10d4\u10d1\u10e3\u10da \u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10dd\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5 \u10d0\u10e0\u10d0\u10e1\u10d0\u10db\u10d4\u10ec\u10d0\u10e0\u10db\u10d4\u10dd (\u10d0\u10e0\u10d0\u10d9\u10dd\u10db\u10d4\u10e0\u10ea\u10d8\u10e3\u10da) \u10d8\u10e3\u10e0\u10d8\u10d3\u10d8\u10e3\u10da \u10de\u10d8\u10e0\u10d4\u10d1\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":20,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303277,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:09:20","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e0\u10d0 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e3\u10dc\u10d3\u10d0 \u10ec\u10d0\u10e0\u10d4\u10d3\u10d2\u10d8\u10dc\u10dd\u10e1 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d9\u10dd\u10dc\u10d9\u10e3\u10e0\u10e1\u10dd \u10e1\u10d0\u10d1\u10e3\u10d7\u10d4\u10d1\u10d8 \u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10e1\u10d5\u10da\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10db\u10d7\u10ee\u10d5\u10d4\u10d5\u10d0\u10e8\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":16,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303288,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:15:11","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e0\u10d0 \u10dd\u10d3\u10d4\u10dc\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d0\u10db\u10dd\u10db\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1\u10d0\u10d0 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10eb\u10da\u10d4\u10d1\u10d4\u10da\u10d8 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e3\u10d1\u10dc\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e5\u10db\u10dc\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":24,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303281,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:11:37","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0\u10d0 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":19,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303285,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:13:52","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0\u10d0 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":22,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303289,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:15:58","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e0\u10d0 \u10e0\u10d0\u10dd\u10d3\u10d4\u10dc\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d0\u10db\u10dd\u10db\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1 \u10d8\u10e5\u10db\u10dc\u10d4\u10d1\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e3\u10d1\u10d0\u10dc\u10d8, \u10d2\u10d0\u10e0\u10d3\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10d3\u10d4\u10e5\u10e1\u10d8\u10d7 \u10d2\u10d0\u10d7\u10d5\u10d0\u10da\u10d8\u10e1\u10ec\u10d8\u10dc\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd\u10dc\u10d0\u10d9\u10da\u10d8\u10e1\u10d8 \u10e8\u10d4\u10db\u10d7\u10ee\u10d5\u10d4\u10d5\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":25,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303278,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:10:06","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e0\u10d0 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e3\u10dc\u10d3\u10d0 \u10ec\u10d0\u10e0\u10d4\u10d3\u10d2\u10d8\u10dc\u10dd\u10e1 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d9\u10dd\u10dc\u10d9\u10e3\u10e0\u10e1\u10dd \u10e1\u10d0\u10d1\u10e3\u10d7\u10d4\u10d1\u10d8 \u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10db\u10d3\u10d4 \u10e8\u10d4\u10ec\u10e7\u10d5\u10d4\u10e2\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10db\u10d7\u10ee\u10d5\u10d4\u10d5\u10d0\u10e8\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":17,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303284,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:13:04","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0 \u10e3\u10d6\u10e0\u10e3\u10dc\u10d5\u10d4\u10da\u10e7\u10dd\u10e4\u10e1 \u10d9\u10d5\u10d0\u10da\u10d8\u10e4\u10d8\u10d9\u10d0\u10ea\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d0\u10db\u10d0\u10e6\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10d6\u10dc\u10d8\u10d7 \u10e1\u10d0\u10e3\u10d1\u10dc\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d7\u10d0 \u10e1\u10d4\u10db\u10d8\u10dc\u10d0\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10e1\u10d0\u10e1\u10ec\u10d0\u10d5\u10da\u10dd \u10d9\u10e3\u10e0\u10e1\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d0\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":21,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303280,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:10:53","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e0\u10d0 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e3\u10dc\u10d3\u10d0 \u10ec\u10d0\u10e0\u10d4\u10d3\u10d2\u10d8\u10dc\u10dd\u10e1 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d9\u10dd\u10dc\u10d9\u10e3\u10e0\u10e1\u10dd \u10e1\u10d0\u10d1\u10e3\u10d7\u10d4\u10d1\u10d8 \u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10db\u10d3\u10d4 \u10e8\u10d4\u10ec\u10e7\u10d5\u10d4\u10e2\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10db\u10d7\u10ee\u10d5\u10d4\u10d5\u10d0\u10e8\u10d8, \u10d7\u10e3 \u10d3\u10d0\u10dc\u10d8\u10e8\u10dc\u10e3\u10da\u10d8\u10d0 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":18,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303287,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:14:27","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10ee\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10da\u10d4\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d0\u10e5\u10e2\u10d8\u10d7 \u10d0\u10ee\u10d3\u10d4\u10dc\u10e1 \u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10db\u10d3\u10d8\u10d5\u10d0\u10dc\u10d8 \u10db\u10d4\u10d3\u10d8\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10db\u10dd\u10db\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d4\u10da\u10d7\u10d0\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1 \u10d0\u10d9\u10e0\u10d4\u10d3\u10d8\u10e2\u10d0\u10ea\u10d8\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10dc\u10d8\u10ed\u10d4\u10d1\u10d0\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":23,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303297,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:18:57","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0 \u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":29,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303293,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:17:27","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0 \u10d0\u10ee\u10d3\u10d4\u10dc\u10e1 \u10d0\u10db\u10dd\u10db\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1\u10d0\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d1\u10d0\u10e0\u10d0\u10d7\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10e0\u10d8\u10d2\u10d4\u10d1\u10d0\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":27,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
303275
0
120
block

მოქალაქე სიდამონიძემ, რომელიც არის საქართველოს მოქალაქე, 22 წლის, ამჟამად უპარტიო, უმაღლესი იურიდიული განათლებით, რომელიც თავისუფლად ფლობს ქართულ და საშუალო დონეზე ინგლისურ ენებს, რომელსაც აქვს საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატი, კანონით დადგენილი წესით განაცხადი შეიტანა ცესკოში საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის კანდიდატობაზე. ცესკომ განიხილა მისი განცხადება, დააკმაყოფილა იგი და სიდამონიძე დაარეგისტრირა კანდიდატად. სწორად მოიქცა თუ არა ცესკო?

Seleziona Le Risposte Corrette  

(0/0)
303292
0
120
none
303295
0
120
none
303283
0
120
none
303277
0
120
none
303288
0
120
none
303281
0
120
none
303285
0
120
none
303289
0
120
none
303278
0
120
none
303284
0
120
none
303280
0
120
none
303287
0
120
none
303297
0
120
none
303293
0
120
none