Čeština

Uscita

Domanda 1 of 1

  Tempo Rimasto


0
446378
0
60
block

Premi la carta per girarla.

lyrická báseň o 2x4veršových a 2x3veršových slok (strof) spojených společnými rýmy

sonet

L'hai fatto giusto?

446380
0
60
none