hfst 1 (414)

Keluar

Pertanyaan 1 of 1

  Waktu Tersisa


0
121858
0
120
block

Tekan kartu untuk membalikkannya.

Als we het verleden willen onderzoeken, moeten we de sporen die zijn overge bleven on derzoeken. Uit deze sporen putten wij onze historische kennis. wat kunnen deze Sporen zijn?

1 schriftelijke stukken........ 2 materiele resten..... 3 overleveringen..... 4 orale/beeldbronnen

Apakah Anda sudah benar?

121859
0
120
none