Filipino Exam

Keluar

Pertanyaan 1 of 1

  Waktu Tersisa


0 [{"id":613882,"quiz_id":"30125","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-11-09 15:56:57","updated_at":"2018-11-09 16:10:58","questionName":"Ang layunin ng panitikan ay ipakita na ang tao ay sentro ng mundo, binibigyang tuon ang kalakasan at mabubuting katangian ng tao gaya ng talino, talento, atbp.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":613891,"quiz_id":"30125","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-11-09 16:06:23","updated_at":"2018-11-09 16:10:58","questionName":"May layuning ipakita na may kalayaan ang tao na magdesisyon o pumili para sa kanyang sarili","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":613883,"quiz_id":"30125","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-11-09 15:59:11","updated_at":"2018-11-09 16:10:58","questionName":"May layuning magpakilala ng kakayahan at kapangyarihan ng babae.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":613886,"quiz_id":"30125","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-11-09 16:02:28","updated_at":"2018-11-09 16:11:26","questionName":"May layuning ilahad ang iba\u2019t ibang gabay at pamantayqang sumusukat sa moralidad ng isang tao.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":613888,"quiz_id":"30125","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-11-09 16:04:05","updated_at":"2018-11-09 16:10:58","questionName":"May layuning iparating ang mensahe sa tuwinang paraan, sapat lamang ang sinasabi ng may akda sa mambabasa.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":613887,"quiz_id":"30125","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-11-09 16:02:57","updated_at":"2018-11-09 16:10:58","questionName":"May layuning iangat at maging pantay ang pagtingin sa isyu ng mga miyembro ng LGBTQI.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":613890,"quiz_id":"30125","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-11-09 16:05:44","updated_at":"2018-11-09 16:10:58","questionName":"May layuning ipakita na may kalayaan ang tao na magdesisyon o pumili para sa kanyang sarili","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":613885,"quiz_id":"30125","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-11-09 16:01:52","updated_at":"2018-11-09 16:10:58","questionName":"May layuning ipakita na Malaki ang kakayanan ng tao na umangat sa buhay","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":613889,"quiz_id":"30125","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-11-09 16:04:41","updated_at":"2018-11-09 16:10:58","questionName":"May layuning ipakita ang nilalaman at mensahe ng akda sa paggamit ng mga simbolo.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":613884,"quiz_id":"30125","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-11-09 15:59:38","updated_at":"2018-11-09 16:10:58","questionName":"May layuning ipakita ang karanasan at nasaksihan ng karakter sa kaniyang lipunan.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null}]
613882
0
60
block

Ang layunin ng panitikan ay ipakita na ang tao ay sentro ng mundo, binibigyang tuon ang kalakasan at mabubuting katangian ng tao gaya ng talino, talento, atbp.

Pilih Jawaban yang Benar  

(0/0)


613891
0
120
none
613883
0
120
none
613886
0
60
none
613888
0
60
none
613887
0
60
none
613890
0
120
none
613885
0
120
none
613889
0
120
none
613884
0
120
none