3)საგამოცდო ტესტები საქართველოს კონსტიტუციიდან

Keluar

Pertanyaan 1 of 1

  Waktu Tersisa


0
318999
0
120
block

კონსტიტუციის მიხედვით, რომელი სახელმწიფო ორგანო ან თანამდებობის პირი და ვისი მოთხოვნით იწვევს პარლამენტის რიგგარეშე სესიას?

Pilih Jawaban yang Benar  

(0/0)
319000
0
120
none
319001
0
120
none
319002
0
120
none
319003
0
120
none
319005
0
120
none
319006
0
120
none
319007
0
120
none
319008
0
120
none
319010
0
120
none
319011
0
120
none
319012
0
120
none
319013
0
120
none
319015
0
120
none
319018
0
120
none