simuno at panaguri

बाहर जाएं

सवाल 1 of 1

  शेष समय


0
119081
0
15
block

ang tawag sa paksa na pinag-uusapan sa pangungusap

सही उत्तर का चयन करें  

(0/0)
119082
0
15
none
119083
0
15
none
119084
0
15
none
119085
0
15
none
119086
0
15
none
119087
0
15
none
119088
0
15
none
119089
0
15
none
119090
0
15
none
119091
0
15
none
119092
0
15
none
119093
0
15
none
119094
0
15
none
119095
0
15
none