آموزش قران

सवाल 1 of 1

  शेष समय


0
174191
0
120
block

سوره ای که معروف به قلب قرآن است

सही उत्तर का चयन करें  

(0/0)