Gamit ng Wika

सवाल 1 of 1

  शेष समय


0
117765
0
20
block

_______."Kami po ay humihingi ng paumanhin sa nagawa naming pagkakamali," sabi ni Lina sa kanyang guro.

खली जगह भरें  

(0/0)

117785
0
20
none
117802
0
20
none
117668
0
20
none
117699
0
20
none
117709
0
20
none
117721
0
20
none
117722
0
20
none
117738
0
20
none
117753
0
20
none