सवाल 1 of 1

  शेष समय


0
304808
0
60
block

Isang uri ng panitikang pilipino, isang uri ng tulang nakuha natin sa impluwensiya ng mga Espanyol.

सही उत्तर का चयन करें  

(0/0)


304809
0
60
none
304810
0
60
none
304811
0
60
none
304812
0
60
none
304813
0
60
none
304814
0
60
none
304815
0
60
none
304816
0
60
none
304817
0
60
none
304818
0
60
none
304819
0
60
none
304820
0
60
none
304821
0
60
none
304822
0
60
none