Biologia

सवाल 1 of 1

  शेष समय


0
303689
0
90
block

Uneix els tipus de roques amb el proces que les transforma

टेक्स्ट से मिलान करें (क्लिक करें और खींचें)   

(0/0)
पाठ से मेल खाते हैं

De magmatica a roca metamorfica

De magmatica a sediments

De sediments a roca sedimentaria

De roca sedimentaria a magma

De roca sedimentaria a metamorfica

क्लिक करें और खींचें

Meteorització

Consolidació

Fusió

Diagénesi

Metamorfisme


301660
0
50
none
301667
0
50
none
301671
0
50
none
301676
0
120
none
301679
0
90
none