सवाल 1 of 1

  शेष समय


0
344727
0
120
block

Ak bezpečnosť pracovného prostriedku závisí od podmienok jeho inštalácie, zamestnávateľ je povinný:

सही उत्तर का चयन करें  

(0/0)


344728
0
120
none
344729
0
120
none
344730
0
120
none
344731
0
120
none