2)საგამოცდო ტესტები საქართველოს კონსტიტუციიდან

बाहर जाएं

सवाल 1 of 1

  शेष समय


0
311338
0
120
block

რა შემთხვევაში შეუძლია ეკავოს პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობა საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც იმავდროულად უცხო ქვეყნის მოქალაქეცაა, ანუ ბიპატრიდია?

सही उत्तर का चयन करें  

(0/0)
311339
0
120
none
311340
0
120
none
311341
0
120
none
311342
0
120
none
311343
0
120
none
311344
0
120
none
311345
0
120
none
311346
0
120
none
311347
0
120
none
311348
0
120
none
311349
0
120
none
311350
0
120
none
311351
0
120
none
311352
0
120
none