1)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

Sortie

Question 1 of 1

  Temps Restant



303358
0
120
block

რომელი მსჯელობაა სწორი?

Sélectionnez les réponses correctes  

(0/0)
303369
0
120
none
303360
0
120
none
303371
0
120
none
303372
0
120
none
303368
0
120
none
303364
0
120
none
303365
0
120
none
303370
0
120
none
303361
0
120
none
303367
0
120
none
303359
0
120
none
303363
0
120
none
303362
0
120
none
303366
0
120
none