LOGICA DE PROGRAMACION

Sortie

Question 1 of 1

  Temps Restant


0
358401
0
180
block

Selecciones aquellos que sean componentes de la computadora

Sélectionnez les réponses correctes  

(0/0)


358407
0
180
none
358379
0
180
none